REVISTA România Evanghelică Nr. 8 – Aprilie 2016

taxi de lemn în cel mai mic cartier – Alin Cristea
Lemn sau piatră? Rapsodia unei catedrale! – Ghiţă Mocan
Lăpticul nostru legalist, cel de toate zilele – Dorin Mureșan
Evanghelicul și cinematografia (2): Cum privim un film? – Dionis Bodiu
Exasperări. Un exercițiu pe tema învățământului românesc – Teofil Stanciu
Creştinismul între martiraj şi vedetism – Bogdan Emanuel Răduț
Enigma eternului feminin – Speranța-Doina Cătană
Kairos – Alin Cristea
O pagină dintr-o carte: Poemele tatălui
Almanah evanghelic (8)
Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2015), ediţia a 9-a
Cele mai vizitate bloguri evanghelice – 1 aprilie 2016
Serile Dialogos – Marius Cruceru: Tradiţia, o formă de smerenie
Admitere 2016
Evanghelici cu ziua de naștere în APRILIE
Corul și Orchestra Națională BBSO: Glorie Mielului – 4 milioane vizualizări

Posted in Uncategorized | Un comentariu

taxi de lemn în cel mai mic cartier – Alin Cristea

zilele acestea a apărut ceea ce am căutat de atîția ani taxi transcendent cu ferestre spre Cer și simulator de smerenie pentru umanoizii rătăciți în spații mari sictiriți de volutele ionice corintice postmoderne s-au gîndit unii că ar fi bine să existe taxi și pentru spații mici doară n-a pierit de tot spiritul sămănătorist a și zis parcă cineva că veșnicia s-a născut la sat

zilele acestea a apărut taxi de lemn în cel mai mic cartier pe vremea cînd la primăria capitalei spațiului imens carpato-danubiano-pontic candidează un bărbos carpato-naționalist danubiano-trăirist și pontic-habarnist că Dumnezeu preferă spațiile mici și taxi de lemn unii cred că vom ajunge la sapă de lemn la computer de lemn la Facebook de lemn cu poze și limbă de lemn

zilele acestea duhul smereniei i-a cercetat și pe islamiștii care preferă exploziile și 72 de virgine așa că s-au gîndit să-și rebranduiască acțiunile multinaționale vor face bombe de lemn în cele mai mici cartiere și se vor închina pe un covoraș de lemn vor purta turbane de lemn femeile lor vor purta voal de lemn

zilele acestea americanii au zis că vor trimite în spațiu rachete de lemn acum că au aflat că Dumnezeu preferă lemnul și spațiile mici NASA pregătește un program de transformare a spațiului cosmic în spații mici pe tot globul apar taxi de lemn în cele mai mici cartiere oamenii vor avea cu siguranță în viitor creiere de lemn cît mai mici pentru a putea simula eficient smerenia

Posted in Uncategorized | Lasă un comentariu

Lemn sau piatră? Rapsodia unei catedrale! – Ghiţă Mocan

„Dumnezeu preferă lemnul” – decretează trupa Taxi. De cedru, aș adăuga eu (ca să fim vechitestamentali). Și mai preferă ceva: „spațiile mici”; odăițele ca să fim și noutestamentali. Dar în raport cu ce? Cărei materii sau spațiu i se opune lemnul și odaia? Să vedem ce spune cântecul, să-l ascultăm din nou. A, da! Lemnul se opune pietrei, iar odaia se opune halei, iar antiteza-i gata. Acum imaginea devine tot mai grăitoare și totul începe să se lege. Jocul înțelesurilor devine tot mai atrăgător. Astfel, durabilul (aici negativ) se opune efemerului (aici pozitiv), iar larghețea (aici negativă) se opune strâmtorii (aici pozitivă). Care e rezultatul logic? Păi ar fi cam așa: să construim cu un material care are o slabă rezistență în timp și să reducem dimensiunile până la limită. Știți cum se mai numesc toate astea? Ei bine, puse într-un singur cuvânt, ele se numesc: SMERENIE… (Sau cel puțin asta-i părerea artistului)

Subiectul însă trebuie căutat în altă parte. Nu e vorba de un joc de cuvinte, ci de un mesaj foarte concret. Trupa Taxi devine un fel de porta-voce a altor artiști (peste 30), care la rândul lor sunt vectori de opinie. În spatele acestui grup omogen și șugubăț se află – ne putem imagina – o mulțime de români. Totul devine, așadar, un protest împotriva inițiativei Bisericii Ortodoxe Române de-a construi Catedrala Mântuirii Neamului. Proiect megaloman, fără îndoială, devine acum pricină de reflecție și scandal. Cealaltă tabără, a bisericoșilor fără frontiere, e în stare să anatemizeze toată muzica patriei pe motiv de blasfemie. Cum să faci un cântec despre așa ceva?! La care răspunde, în canon, corul celălalt: „Cum să faci o așa catedrală din banii publici?!”

Dincolo de speța în sine, mai interesantă mi se pare rezoluția. Ispita unei arhitecturi luciferice ar trebui răpusă printr-o smerenie hristică. Să ne întoarcem la începuturi, să preferăm austeritatea și să cultivăm o anumită asceză. Toate acestea sunt bune și la locul lor pentru că, nu doar un cântec ni le cere, ci însăși Scriptura. Până la acest punct am putea să ne bucurăm, să zâmbim satisfăcuți că – iată – virtuțile își găsesc apărători în cele mai neașteptate locuri.

Și totuși, aș avea trei obiecții. (1) Doctrina despre smerenie nu poate fi redusă la o situație atât de particulară. De ce? Pentru că ne-am putea aduna într-o bisericuță de lemn și să ne mândrim cu faptul că suntem săraci și puțini. Aroganța săracului, a limitatului și a retrogradului mi se pare mai dezgustătoare. (2) Trupa Taxi & Co. nu sunt ce mai potriviți ortodocși (mă refer la ortodoxia trăită) pentru crezuri de-o asemenea anvergură. Nu spun că n-au dreptul s-o facă… cine s-ar putea pune cu arta?! Spun doar că există o nepotrivire între mesaj și mesager. (3) Orgoliul clerului ortodox care s-a inflamat peste măsură ar trebui mai bine strunit. Anumite fețe bisericești mi se pare prea nărăvașe, prea neastâmpărate în raport cu realitatea în care se scaldă Biserica Ortodoxă Română. A fi majoritar nu înseamnă neapărat a avea dreptate, așa cum a striga tare nu înseamnă neapărat că ai ceva de spus.

Să conchidem, în sfârșit. Cred că putem culege o anume roadă din cântecul trupei Taxi. Deși reducționist și nepotrivit – cum arătam – el reprezintă o scânteie. Dacă se va aprinde un foc mai mare și mai consistent… vom trăi și vom vedea. Până una-alta, avem aici premisa unor discuții mai avizate și a unei atitudini civice mai eficiente. Nu știu de-om fi în stare, dar merită să gândim într-acolo. Să nu lăsăm ca scandalul să fie doar o gâlceavă de vorbe, ci fermentul unei acțiuni demne și igienice.

Posted in Uncategorized | Lasă un comentariu

O pagină dintr-o carte: Poemele tatălui

poemele-tatalui

Poemele Tatălui – Ghiță Mocan, Editura Metanoia, Oradea, 2016, 308 p.

poemele-tatalui-111

Posted in Uncategorized | Lasă un comentariu

Almanah evanghelic (8)

Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2015), ediţia a 9-a

thymos-9

Marius Silveșan, bibliotecar șef la Institutul Teologic Baptist din București, este doctor în științe umaniste, specializarea istorie (Universitatea din București, septembrie 2011, cu calificativul Summa cum laude) şi autorul cărţii „Bisericile creștine baptiste din România între persecuție, acomodare și rezistență (1948-1965)”.

Marius Silveșan administrează blogul Istorie Evanghelică (peste 700.000 vizualizări) și contul YouTube Marius Silveșan (peste 250.000 vizualizări), unde se găsesc peste 900 de înregistrări video.

Premiul pentru Blogul Anului constă în 9 cărţi, oferite de edituri evanghelice din Oradea, premiul al doilea 6 cărţi, premiul al treilea 3 cărţi.

Premiile pot fi ridicate din Oradea de la Alin Cristea în a doua jumătate a anului 2016.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Martori fără grai: Lecții despre teologie, viață și biserică de la creștini din trecut
Pe măsură ce Garry Williams, directorul Centrului John Owen din cadrul Seminarului Teologic din Londra, creionează viețile acestor oameni și prezintă scrierile, ei ne slujesc ca martori fără grai pentru adevărurile de bază ale credinței creștine, provocările trăirii creștine, lucrarea unui păstor și pentru viața bisericii. La sfârșitul cărții, după ce ne-a fost relatată istorisirea lor, ni se oferă un capitol final care vine în sprijinul perspectivei creștine asupra istorie.

Simplifică: zece practici pentru detoxificarea sufletului
Bill Hybels identifică principalele probleme care te atrag într-o trăire frenetică (agendele aglomerate, problemele financiare scăpate de sub control, fricile adânc înrădăcinate, relaţiile distruse) şi te învaţă să-ţi zideşti viaţa pe lucrurile care contează (familia, prietenii, comunitatea, munca împlinitoare şi slujirea care maximizează darurile pe care Dumnezeu ţi le-a dat), pentru a cunoaşte bogăţia unei vieţi simplificate.

Harul: mai mult decât meritam, mai măreţ decât ni l-am putea imagina
Cea mai bună carte creştină a anului — premiu de excelenţă oferit în anul 2013 de Evangelical Christian Publishers Association. Harul lui Dumnezeu seamănă întrucatva cu o ploaie torenţială. Are ceva sălbatic în el. Este o apă înspumată, un curent puternic, atât de învolburat că te întoarce pe dos. Te transformă. Dintr-un om ros de remuşcări te preschimbă într-un om mai bun tocmai din cauza remuşcărilor. Din speriat-de-moarte te ajută să devii gata-să-ţi-iei-zborul!

Munca are importanţă: învăţături din Scriptură
R. Paul Stevens este profesor emerit de teologie a pieței muncii și de leadersip la Colegiul Regent din Vancouver, British Columbia. Preocuparea autorului pentru prezentarea expozitivă a Bibliei şi preocuparea pentru munca făcută cu dăruire creștină sînt cele două fundamente ale uneia dintre cele mai bune introduceri în teologia muncii.”

Adevărul despre domnia lui Cristos
Pas cu pas, John MacArthur prezintă impactul suveranității lui Dumnezeu, supunerea noastră, caracteristicile tăririi sfinte și siguranța mântuirii noastre. Autorul dovedește că viața creștină este deplină și bogată – dar nu este ușoară. Ea cere sacrificiu, perseverență și transformare în procesul continuu prin care devenim mai mult asemenea lui Cristos.

Anotimpurile vieții
„Cartea de față putea foarte bine să fie numită Albumul pentru că fiecare poezie este o imagine vie, o poză ce vorbește, descrie, amintește, sugerează, concluzionează. Este un alt mod de a se privi pe ea însăși și de a-i privi pe cei din jurul ei, evenimentele, oamenii, vremurile, istoria, Biblia.” (Gheorghe Cătană)

Iată, ei stau la uşă şi bat
Michael Licona pune la dispoziţia cititorilor un instrumentar de lucru bine sistematizat și foarte aplicat, alegând din toate punctele de divergenţă doar pe cele cu cea mai mare însemnătate. În cazul martorilor lui Iehova, problema fundamentală este legată de divinitatea lui Isus Cristos. În cazul mormonilor, accentul cade pe credibilitatea textelor lor sacre și pe credibilitatea fondatorului Joseph Smith.

Să iubeşti cu iubirea lui Isus
Cu toate că 1 Corinteni 13 este un pasaj arhicunoscut, totuși Philip Ryken reușește să îl pună într-o lumină nouă. Numeroasele ilustraţii despre dragoste, inspirate din viaţa pământească a Domnului Isus prezentată în evanghelii, pun în valoare o perspectivă unică asupra acestui imn închinat dragostei, o perspectivă care ne îndreaptă gândul și inima spre crucea Domnului Isus.

Proiectul Mărgăritar
Proiectul Mărgăritar este povestea unei operațiuni temerare conduse de fratele David, un fost pușcaș în cadrul Marinei Americane. Împreună cu ceilalți 19 membri ai echipajului, acesta și-a riscat viața pentru a duce biblii credincioșilor chinezi care tânjeau după Cuvântul lui Dumnezeu. Revista Time a descris Mărgăritarul drept „o misiune cu totul remarcabilă, […] cea mai amplă operațiune de acest fel din istoria Chinei”.

PREMIILE THYMOS pentru bloguri evanghelice

Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2007)
Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2008)
Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2009)
Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2010)
Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2011)
Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2012)
Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2013)
Premiile Thymos pentru bloguri evanghelice (2014)thymos-5-220 thymos-6-220
thymos-7-220 thymos-8-220

Cele mai vizitate bloguri evanghelice – 1 aprilie 2016

7.406.000 – mariuscruceru.ro
3.070.000 (01.12.2012) – stiricrestine.ro
2.000.000 (05.07.2011) – moldovacrestina.net
3.923.000 – suceavaevanghelica.wordpress.com
3.224.000 – penticostalismulazi.wordpress.com
2.544.000 – romaniaevanghelica.wordpress.com
2.223.000 (01.01.2016) – totalschimbat.ro
1.620.000 – disa-amestecate.blogspot.com
1.594.000 – grupecopii.wordpress.com
1.484.000 – dorupope.com
1.431.000 – patratosu.wordpress.com
1.393.000 – vaisamar.wordpress.com
1.309.000 (01.11.2013) – simplulgand.wordpress.com
1.312.000 – adamaica.wordpress.com
1.160.000 – petricamoisuc.wordpress.com
1.120.000 (04.02.2013) – clujulevanghelic.ro

NOTĂ

În statistici nu apar bloguri sancționate pe viață de Alin Cristea.

Lista Ruşinii

crestintotal.ro / blogurile lui Emanuel Iacob
barzilaiendan.com / blogurile lui Daniel Brânzei
peginduri.ro
rasvancristian (WP)
cetateadepiatra
barthimeu
albfaragri
popaspentrusuflet
lascaupetru
rodiagnusdei
newsnetcrestin (BS)

Serile Dialogos – Marius Cruceru: Tradiţia, o formă de smerenie

În 2016 invitații Forumului Dialogos (și ai Serilor Dialogos) de la Arad au fost:

Martie – Florica Cherecheș
Februarie – Mihail Neamțu
Ianuarie – Marius Cruceru

Admitere 2016

admitere2016-itp-bucuresti

http://www.facebook.com/institutulteologicpenticostal

admitere2016-itb-bucuresti

http://www.facebook.com/InstitutulTeologicBaptistBucuresti

admitere2016-cbee

admitere2016-cbee-2

http://www.facebook.com/cbeeoradea

Evanghelici cu ziua de naștere în APRILIE

1 – Vicki Sasu
2 – Florentin Clipa
2 – Nelu Cioară
3 – Florin Iosif

05-florin-iosif

3 – Cornel Urs
3 – Cornelia Rus
4 – Corneliu Lăzurcă

corneliu-lazurca

5 – Lidia Cristea
5 – Maria Moșuți
9 – Olimpiu Filip

olimpiu-filip

6 – Corin Neiconi
9 – Cristina Pescaru
10 – Florica Zah
10 – Alexandru Nădăban
11 – Gheorghe Cătană
12 – Florian Leuce
13 – Aurel Burtic
15 – Emanuel Grozea
15 – Emilia Ștefan
16 – Bianca Ciaușu
17 – Samy Tuțac
18 – Daniel Matei
19 – Cristian Barbosu
19 – Iulia Tuns
22 – Alex Drimbe
22 – Ghiță Mocan

ghita-mocan

23 – Timotei Stoica
23 – Tiberiu Rață
24 – Mihai Ciucă
28 – Daniela Mehedinți
29 – Sergiu Malik
29 – Cristian Paul
29 – Ligia Petroi
29 – Cornel Bucur
30 – Marius Pop

Corul și Orchestra Națională BBSO: Glorie Mielului – 4 milioane vizualizări

Postarea Glorie Mielului este cea mai vizualizată de pe YouTube-ul evanghelic românesc.

Vezi pagina: YouTube Evanghelic – Postări cu 100.000 de vizualizări

Vezi comentarii:

Corul și Orchestra Națională BBSO: Glorie Mielului – 3.000.000

Corul și Orchestra Națională BBSO: Glorie Mielului – 2.000.000

Corul și Orchestra Națională BBSO: Glorie Mielului – 1.000.000

Posted in Uncategorized | Lasă un comentariu

Lăpticul nostru legalist, cel de toate zilele – Dorin Mureșan

„Mulți ar ajunge […] să se convertească la creștinism dacă n-ar avea atâția creștini în jur.” (citat în P. Yancey, Soul Survior)

De multe ori, în mesajele care ni se transmit de la amvon, prin intermediul blogurilor sau al cărților de comentarii, sapiențiale ori povățuitoare, noțiunea de ascultare are un rol esențial în procesul de dobândire a mântuirii. Dacă nu vom asculta, ni se spune sau scrie, nu vom avea parte de moștenirea promisă, nu vom avea parte de domnia prin Hristos în această lume, nu vom avea parte de nimic din ceea ce ne-a promis Dumnezeu. Mie, sincer, mi se pare că asta nu e o veste bună. Chiar deloc. Să însemne oare că neascultarea va aduce foc și pucioasă asupra mea? Parcă ar fi mesajul de pe pachetele de țigări: fumatul dăunează grav sănătății! Pe bune? Lasă că îmi cumpăr, atunci, pachete de țigări pe care se află mesajul ăla, cu nou născuții: fumatul dăunează grav sănătății nou născutului. Eu oricum nu nasc. Propovăduirea ascultării ca esență a mesajului creștin este o eroare teologică. Ea îi va îndepărta pe ceilalți de creștinism. Este un mesaj profund legalist, fiindcă face din lege un dumnezeu. Prin aceasta, pot afirma, fără nici un dram de îndoială, că suntem încă la nivelul de puradei spirituali.

Am mai vorbit cândva despre legalism și legaliști, și nu am folosit tonuri foarte plăcute în zugrăvirea celor din urmă*. Imaginați-vă că mergeți la doctor, cam așa cum necreștinul merge la biserică. Iar acolo, la doctor, în loc să fiți tratat, sunteți supus unei violente învinuiri. Medicul vă reproșează că trăiți în abuz, că nu faceți mișcare, că nu respectați normele unei vieți echilibrate, și, în consecință, nu meritați să primiți vindecarea, ci, dimpotrivă, durerea, pedeapsa. Există, în cuvintele doctorului, parafrazate mai sus, vreo frântură din vestea cea bună a Evangheliei? Nu! Ce bine că doctorul nu se ia de pacient, ci de boală, nu-i așa? Imaginați-vă, acum, că noi, creștinii, ne luăm, în general, de oameni, nu de păcatul lor. Noi vorbim despre ascultare, când ar trebui să vorbim despre Continuarea

Posted in Uncategorized | Lasă un comentariu

Kairos – Alin Cristea

1

sînt prizonierul unei cuşete de tren
pe la geamul meu trec cîmpuri acoperite de zăpadă
orăşele zgribulite şi cenuşii gări umezite
cîini cu covrigi în coadă şi turme de oi liniştite

aglomeraţiile urbane năvălesc tot mai agresiv
spre cuşeta mea de tren care e încremenită în proiect
n-a intrat nimeni să mă viziteze să mă consoleze
de căderea în Cronos şi să mă ajute să evadez în Kairos

2

chipurile copiilor mă afundă într-o distopie
în care degeaba port barbă sau buletin de identitate
din regatul lui Kairos se înalţă
figura maiestuoasă a Copilului care voi fi

sînt doar în trecere pe un geoid
din ce în ce mai poluat cu reziduurile cronologice
ale umanoizilor care încă nu au învăţat
că Timpul nu se întoarce niciodată decît acolo unde a mai fost

3

n-am aşteptat iarna n-am aşteptat primăvara
n-am zărit portretul mugurului de Kairos
cronologia faptelor mi-a înţepenit ceafa
de atîtea ştiri şi nonştiri din spaţiul Timpului

războiul cu mine renaşte într-un purgatoriu
unde sezoanele polemice înmulţesc sau împuţinează
numărul anilor binecuvîntaţi cu împlinire
sînt un Alien care petrece prea mult timp pe Terra

4

corneea Kairosului e mai bleagă decît calendarul iulian
nu vede prea bine cum ne clepsidrăm
într-un ritm cumplit al metronomului cosmic
mărşăluim indecent pe ultima planetă albastră

ne cresc copiii prea repede într-un an
pierdem prea multe idei într-o zi
nu apucăm să fim destul de visători
pentru a fi pregătiţi pentru lumea cealaltă

5

după cum cuvintele nu pot exprima totul
nici cifrele nu sînt mai breze
inorogii năzdrăvani ai Kairosului
comprimă temporalitatea cotidiană

devenim ceea ce nu știam că vom fi
străbatem străzi cu plopi fără soț
dintr-un horn cenușiu se-mprăștie fumul
iar se irosește Viața dintre noi

Posted in Uncategorized | Lasă un comentariu